WAY TO GO-KONFERANSEN
30. OKTOBER 2018

Teknologi innen transport og mobilitet gjør susende fremskritt og åpner for nye transportmåter. Byens utvikling påvirkes av nye teknologiske muligheter – på veier, vann og i luften. 

Hvordan transporteres mennesker og varer fra A til B i framtiden, og hvordan påvirker dette utviklingen av voksende byer? 

Dette vil belyses av teknologer, urbanister og transporteksperter under Way to go-konferansen i Kristiansand 30. oktober 2018.

Tid: 30. oktober 2018
Sted: Kilden teater- og konserthus, Kristiansand

Konferansier:
Ragnar Evensen, Rådmann
Kristiansand kommune

Påmeldingsfrist:
Tirsdag 23. oktober 2018

NB! Konferansen er nå fullbooket, men det er mulig å sette seg på venteliste. Bruk samme påmeldingslink.

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Endre Angelvik
Direktør Mobilitetstjenester
Ruter

Bjørne Grimsrud
Direktør for
Styring og strategi
Statens Vegvesen


Thomas Ruud Jensen
Utviklingssjef og nestleder
Agder kollektivtrafikk

Rune Schlanbusch
FoU leder
UAS Norway

Erling Fossen
CEO Oslo Metropolitan Area;
bydoktor

Aud Tennøy
Forskningsleder
Byutvikling og bytransport
Transportøkonomisk
institutt (TØI)

Ingve Sørfonn
Technology & Developer
Manager, Wartsila Marine
Solution, Power Conversion

Edmund Tolo
Utvikling og salgssjef
Fjellstrand

Pauline Bergan
Managing Consultant,
Travel and Transport,
Capgemini Consulting

Program

09.30 Registrering og kaffe
10.00 Velkomst ved ordfører Harald Furre
Åpning ved Helge Orten | Leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen
I. TRANSPORTTEKNOLOGI
DIGITALISERING OG SELVKJØRENDE BUSSER
‍‍
Endre Angelvik | Direktør Mobilitetstjenester, Ruter
TANKER OM FREMTIDENS MOBILITET
Thomas Ruud Jensen | Utviklingssjef og nestleder, Agder kollektivtrafikk
URBAN WATER SHUTTLE, UTVIKLING AV EL-HURTIGBÅT I NORGE
Edmund Tolo | Utvikling og salgssjef, Fjellstrand
Ingve Sørfonn | Technology & Developer Manager, Wartsila Marine Solution, Power Conversion
DRONESATSING, LOKALT OG NASJONALT
Rune Schlanbusch | FoU leder, UAS Norway
12.30–13.30 Lunsj
II. BYUTVIKLING
FREMTIDENS BYER, URBANISME OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Erling Fossen | CEO, Oslo Metropolitan Area; bydoktor
NY TEKNOLOGI I TRANSPORTSEKTOREN – HVORDAN SKAL VI FORHOLDE OSS TIL DET I BYPLANLEGGING?
Aud Tennøy | Forskningsleder, Byutvikling og bytransport, Transportøkonomisk institutt (TØI)
III. VEKST OG MOBILITET I FREMTIDENS BY
BYVEKSTAVTALER OG TEKNOLOGI
Bjørne Grimsrud | Direktør for Styring og strategi, Statens vegvesen
SMART CITIES – HVA SNAKKER VI OM EGENTLIG?
Pauline Bergan | Managing Consultant Travel and Transport,  Capgemini Consulting
Oppsummering | Spørsmål fra salen
16.45 Vel hjem
Kontaktperson for konferansen:
Lukas Wedemeyer
Tlf: 901 97 222 | Send e-post

© Way to go-konferansen