WAY TO GO-KONFERANSEN
30. OKTOBER 2018

Teknologi innen transport og mobilitet gjør susende fremskritt og åpner for nye transportmåter. Byens utvikling påvirkes av nye teknologiske muligheter – på veier, vann og i luften. 

Hvordan transporteres mennesker og varer fra A til B i framtiden, og hvordan påvirker dette utviklingen av voksende byer? 

Dette vil belyses av teknologer, urbanister og transporteksperter under Way to go-konferansen i Kristiansand 30. oktober 2018.

Tid: 30. oktober 2018
Sted: Kilden teater- og konserthus, Kristiansand

Meld deg på her!

Foredragsholdere

Ragnar Evensen
Rådmann
Kristiansand kommune

Bjørne Grimsrud
Direktør for
Styring og strategi

Statens vegvesen

Siv Elisabeth Wiken
Administrerende direktør
Agder kollektivtrafikk

Anders Martinsen
Daglig leder
UAS Norway

Erling Fossen
CEO
Oslo Metropolitan Area;
bydoktor

Aud Tennøy
Forskningsleder
Byutvikling og bytransport
Transportøkonomisk
institutt (TØI)

Ingve Sørfonn
Technology & Developer
Manager
Wartsila Marine Solution,
Power Conversion

Kontaktperson for konferansen:
Lukas Wedemeyer
Tlf: 901 97 222 | Send e-post

© Way to go-konferansen